Moka Vom Sachsen Adel Wappen 2017.10.08

Lithuanian Junior Champion
Estonion Junior Champion
Latvian Junior Champion
Baltic Junior Champion
Lithuanian Champion

Moka Vom Sachsen Adel Wappen

Mokka

2017.10.08

Incognito Vom Sachsen Adel & Sexi Hexy Vom Sachsen Adel

4*LTJCAC, 2*Best junior, BOB, junior BIS-3, junior BIS-3, BIG-5

Patella 0/0, PRA free, Distichiasis free, Entorpion free