Rifutė – 13 metų amžiaus ♥

Bramsas – 13 metų senjoras ♥