2018.03.17-18 IDS Uzhgorod, Ukraine

Odesza It’s Only Zyro Saules Simfonija – 2*excellent-1, 2* UACAC, 2*CACIB, BOS, BOB

Owner Svetlana Kovalova